Acte necesare pentru alocaţia de stat copiilor născuţi în străinătate! Copiii românilor rezidenți în străinătate beneficiază de alocația de stat din România? Cum se poate obține alocația din România pentru un copil care este rezident în străinătate? Cât este alocația de stat pentru copii în România?

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Cauți Avocat român în Spania? Vezi Servicii juridice pentru românii din diaspora!

Unde se depun actele pentru alocație nou născut

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte, prin decizie a directorului executiv al agențiilor județene de prestații sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Cât este alocația de stat pentru copii în România?

–  600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani.

600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației pentru anul anterior, adică 2022.

Autoritățile române informează că și românii rezidenți în Spania, Italia, Franța, Anglia, Germania, Belgia, etc. au dreptul la alocația de copil din România.

Digi Spania își lansează propriul serviciu în cloud cu 50 GB gratuit!

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

  1. cerere tip cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii;
  2. copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
  3. copie și original – certificat de naştere copil;
  4. copie și original –  livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă) sau certificat de căsătorie;
  5. copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
  6. copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
  7. copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre țările U.E;
  8. extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar.

Alocaţia se poate acorda RETROACTIV pe o perioadă anterioară de 1 an, dacă este vorba de prima cerere de acordare.

Perioada este de maxim 3 ani în urmă pentru persoanele care au beneficiat anterior de prestaţie şi le-a fost suspendată.

Vezi și: Alocație pentru copii în Spania. Cum o soliciți dacă părintele lucrează legal!

Sursa: DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ / Blog DiasporaMadrid.com

Acte necesare pentru alocaţia de stat copiilor născuţi în străinătate!


Dorim să vă oferim acces exclusiv și imediat la cele mai bune informații.

Abonează-te la blog prin email.

Urmărește DiasporaMadrid.com pe Telegram şi Google News!

Vei primi notificări prin email sau direct pe telefon când vor fi publicate articole noi.