Vârsta de pensionare anticipată: Cum să te pensionezi devreme și să te bucuri de viață!

Diaspora Madrid

Vârsta de pensionare anticipată: Cum să te pensionezi devreme și să te bucuri de viață!

anticipata, casa de pensii, pensie, Romania, varsta standard

Vârsta de pensionare anticipată, în România, reprezintă o posibilitate pentru anumite categorii de angajați de a se retrage din activitatea profesională înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. Într-o lume în continuă schimbare, conceptul de pensionare anticipată devine tot mai atractiv pentru mulți angajați români. Deși mulți dintre noi visează la momentul retragerii din activitatea profesională, trecerea la pensie poate fi, de multe ori, un subiect complex și plin de îngrijorări financiare.

Această decizie este una importantă și necesită o planificare atentă pentru a asigura stabilitate financiară și o viață confortabilă după pensionare.

Vârsta standard de pensionare în România

În România, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Cu toate acestea, există posibilitatea de a solicita pensionarea anticipată înainte de această vârstă, în funcție de anumite criterii.

Pensia în România pentru limită de vârstă

Vezi care sunt prestațiile pentru pensii oferite persoanelor care ating vârsta standard de pensionare și care au îndeplinit stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii.

Prestații oferite:

 • Pensia pentru limită de vârstă:
  • se acordă persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare și care au realizat stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii.
 • Pensia anticipată:
  • se poate acorda, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.
 • Pensia anticipată parțială:
  • se poate acorda, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.

Persoanele născute după data de 1 iulie 1971 care contribuie la sistemul public de pensii trebuie să participe obligatoriu la un fond de pensii administrat privat. Persoanele născute între 1 iulie 1961 și 1 iulie 1971 care contribuie la sistemul public de pensii pot contribui opțional la un fond de pensii administrat privat.

IMPORTANT!!!

Primiți pensia din România în Spania?-> Ce este certificatul de viață și când trebuie transmis la casa de pensii!

Cerințe și Elegibilitate

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să fi atins vârsta standard de pensionare și să fi contribuit la sistemul public de pensii o anumită perioadă minimă de timp.

La data de 1 august 2023:

 • Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 62 de ani și 1 lună. Aceasta va crește treptat până la 63 de ani până în luna ianuarie 2030.
 • Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.
 • Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
 • Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 32 de ani și 3 luni. Acesta va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030.
 • Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu vârsta standard redusă, dacă au realizat stagii de cotizare în alte condiții de muncă decât cele normale, și anume:

 • în condiții speciale ori deosebite de muncă;
 • în fostele grupe I și II de muncă, în vigoare până la 1 aprilie 2001.

Cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de lege, reduceri ale vârstelor standard de pensionare se acordă și persoanelor persecutate politic, nevăzătorilor și persoanelor cu handicap.

Perioadele necontributive, precum perioada de acordare a concediului de creștere a copilului, a pensiei de invaliditate sau a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, perioada efectuării cursurilor de zi ale unei instituții de învățământ superior (cu condiția absolvirii), perioada efectuării serviciului militar obligatoriu sau perioada în care o persoană a fost înrolată, mobilizată sau luată prizonier în război, sunt luate în considerare la calcularea pensiei pentru limită de vârstă și a pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă.

Ce trebuie să știi dacă vrei să te retragi la pensie în Spania

Pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă reprezintă o sumă de bani oferită persoanelor care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile aferente. După ieșirea la pensie pentru limită de vârstă, persoanele beneficiare pot continua să presteze activitate.

Pensia pentru limită de vârstă implică încetarea contractului de muncă în ziua în care persoana împlinește vârsta de pensionare. Un nou contract de muncă se va încheia între părți dacă se dorește colaborarea în continuare.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraților care îndeplinesc în mod cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Calculul pensiei pentru limită de vârstă

În sistemul public de pensii, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă este calculat pe baza stagiului de cotizare realizat pe parcursul activității profesionale a solicitantului, a nivelului veniturilor care au constituit baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale, precum și a valorii punctului de pensie.

Calculul pensiei se bazează pe un sistem de puncte, calculate lunar prin împărțirea câștigului salarial brut sau a venitului asigurat al solicitantului la câștigul salarial mediu brut realizat la nivel național, comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru fiecare lună.

Pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare sau o perioadă mai mare decât acesta, cuantumul pensiei obținut prin aplicarea formulei de calcul este mai mare decât pentru cele care au realizat o perioadă de contribuție mai mică.

Alimente de hidratare pentru o sănătate de fier! Cum să te menții hidratat pe timpul verii

Pensia anticipată și pensia anticipată parțială

Ce este vârsta de pensionare anticipată?

Vârsta de pensionare anticipată se referă la posibilitatea ca anumite categorii de salariați să iasă la pensie înainte de vârsta standard de pensionare. Această opțiune a fost creată pentru a oferi o flexibilitate sporită angajaților care doresc să se retragă din activitatea profesională mai devreme.

De obicei, aceasta implică o reducere semnificativă a numărului de ani lucrați în comparație cu pensionarea la vârsta standard.

Pensia anticipată se cuvine în următoarele condiții îndeplinite cumulativ:

 • cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare,
 • persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al Pensiei pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată parțial se cuvine în următoarele condiții, îndeplinite cumulativ:

 • cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare,
 • persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Calculul pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale

Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă, al pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale se calculează la fel ca în cazul pensiei pentru limită de vârstă, doar că în cazul pensiei anticipate parțiale, cuantumul se reduce cu diferite procente, în funcție de numărul de ani cu care este depășit stagiul complet de cotizare și numărul de luni rămase până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

La data împlinirii vârstei standard de pensionare atât pensia anticipată, cât și cea anticipată parțială se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă și se înlătură penalizarea aplicată pentru pensia anticipată parțială.

Pensiile mai mari de 2.000 RON sunt supuse impozitului pe venit. Acesta se calculează numai pentru partea din pensie care depășește 2.000 RON și, după caz, după deducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică în cazul pensiilor care depășesc 4.000 RON/lună. Aceasta este calculată numai pentru partea din pensie care depășește 4.000 RON.

Persoanele care au contribuit la un fond de pensii administrat privat trebuie să ceară prestația de la fondul la care au contribuit. Suma totală pe care acestea o pot primi nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, după scăderea penalităților de transfer și a comisioanelor legale.

Toate tipurile de pensie descrise mai sus sunt plătite lunar, prin mandat poștal sau prin transfer bancar. Pensiile se virează în contul curent personal sau în contul de card al beneficiarului, în funcție de preferința acestuia.

Tabel cu vârsta de pensionare anticipată în România

tabel-varsta-pensionare-anticipata-femei-romania

Documente necesare

Pentru a beneficia de o prestație pentru pensie, orice persoană trebuie să depună cererea de pensionare la casa teritorială de pensii pe raza căreia își are domiciliul sau reședința. Cererea este însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice pentru tipul de pensie solicitat.

Iată actele necesare, conform CNPP:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (ANEXA 6);
 • carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civila ale solicitantului:
  • BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • livretul militar (original și copie);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) + ->
  • adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
 • adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale. În original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procură specială, pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Avantajele și dezavantajele pensionării anticipate

Avantaje

Pensionarea anticipată vine cu numeroase beneficii. Unul dintre cele mai evidente este libertatea de a-ți trăi viața așa cum dorești. Poți petrece mai mult timp cu familia și prietenii, călători în jurul lumii sau dedica timp pasiunilor și intereselor personale.

 • Timp liber pentru pasiuni. Pensionarea anticipată îți oferă ocazia să îți urmezi pasiunile și hobby-urile.
 • Scădere a nivelului de stres. Eliberarea de responsabilitățile profesionale poate duce la reducerea nivelului de stres și anxietate.
 • Timp petrecut alături de familie. Poți petrece mai mult timp alături de cei dragi și să te bucuri de momentele importante.

Vezi Știri cu și despre Români în Spania!

Dezavantaje

Deși există beneficii, pensionarea anticipată poate veni și cu riscuri. Unul dintre cele mai mari provocări este legată de aspectele financiare. Trebuie să te asiguri că ai suficienți bani economisiți pentru a-ți susține traiul pe termen lung.

 • Venituri mai mici. Pensia anticipată poate duce la venituri mai mici decât în cazul pensionării la vârsta standard.
 • Limitarea opțiunilor de angajare. După pensionarea anticipată, opțiunile de angajare pot fi limitate, dacă alegi să continui să lucrezi.

Opțiuni după ieșirea la pensie

După pensionare, există diverse opțiuni pe care le poți explora pentru a-ți petrece timpul și pentru a-ți menține o activitate semnificativă.

 • Continuarea activității în regim independent.
  • Mulți pensionari aleg să continue să lucreze în regim independent, punându-și experiența și cunoștințele în slujba altora.
 • Călătorii și hobby-uri.
  • Călătoriile și hobby-urile devin o prioritate pentru mulți oameni după pensionare, oferindu-le posibilitatea de a explora și de a se bucura de timpul lor liber.
 • Voluntariat.
  • Implicarea în activități de voluntariat reprezintă o modalitate excelentă de a-ți folosi timpul pentru a ajuta comunitatea și a face o diferență pozitivă.

Surse: cnpp.ro/ro / ec.europa.eu

Vârsta de pensionare anticipată: Cum să te pensionezi devreme și să te bucuri de viață!


Dorim să vă oferim acces exclusiv și imediat la cele mai bune informații.

Abonează-te la blog prin email.

Urmărește DiasporaMadrid.com pe Telegram şi Google News!

Vei primi notificări prin email sau direct pe telefon când vor fi publicate articole noi.

Lasă un comentariu