Cardul European de Sănătate. Ce este și cum intri în posesia CEASS?

Diaspora Madrid

Cardul European de Sănătate. Ce este și cum intri în posesia CEASS?

card european de asigurari sociale de sanatate, CEASS, Diaspora, Spania, Tarjeta Sanitaria Europea, TSE

Cardul european de sănătate sau Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS). În limba spaniolă se numește „Tarjeta Sanitaria Europea” (TSE). Acesta este un card personalizat care-i oferă titularului dreptul de a beneficia de asistență medicală în timpul unei șederi temporare în oricare dintre țările Uniunii Europene.

Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate?

Începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Cardul oferă dreptul la asistența medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Practic, cardul de sănătate CEASS vă oferă acces la asistență medicală oriunde în Europa, la fel ca prin CNAS. Facturile medicale sunt plătite de sistemul fiscal din țara din care proveniți, nu de țara în care beneficiați de asistență medicală.

Este esențial să aveți unul în caz de urgență atunci când vă aflați în vacanță sau dacă locuiți în Spania.

Cum intri în posesia Cardul European de Sănătate dacă locuiți în România?

Trebuie să aplicați pentru acest card din țara în care sunteți înregistrat ca rezident. Dacă aceasta este România, va trebui să aplicați prin intermediul CNAS (click AICI).

Acest card se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află,  o cerere ( publicată în format PDF).

Asiguratul va intra în posesia cardului în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistem. Sistemul informatic naţional gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.

În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Costul cardului european este suportat din FNUASS ( Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate).

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de 2 ani de la data emiterii.

Cum intri în posesia Cardul European de Sănătate dacă locuiți în Spania?

Dacă sunteți rezident în Spania, puteți solicita cardul dacă aveți un contract de muncă permanent sau pe termen lung. În limba spaniolă, se numește Tarjeta Sanitaria Europea sau TSE.

Puteți solicita acest card completând datele dvs. pe acest site web în limba spaniolă (click AICI).

Dacă aveți un contract de muncă temporară sau sunteți detașat cu munca în Spania, aveți dreptul la un certificat provizoriu de 90 de zile (Certification Provisional Sustitutorio sau CPS).

Care sunt serviciile medicale pe care le acoperă CEASS ?

În primul rând, este important să știți că CEASS nu substituie asigurarea de călătorie.

Asiguratul care posedă  CEASS beneficiază de serviciile medicale devenite necesare, în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Este însă posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.

Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează întru-un stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

CEASS acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate:

  • NU acoperă asistența medicală privată;
  • NU acoperă costuri cum ar fi zborul înapoi în țara de origine sau pierderea sau furtul bunurilor dvs.;
  • NU acoperă cheltuielile dvs. dacă călătoriți cu scopul explicit de a primi tratament medical, numai probleme care pot apărea în timpul călătoriei;
  • NU garantează neapărat că serviciul va fi gratuit;
  • NU acoperă repatrierea (transferul în țara de origine).

Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Ce facem în absenţa Cardului European de Sănătate ?

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS ( nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul ( prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

Dacă primiți îngrijiri medicale în străinătate, dar nu vă aflați în vacanță, ci schimbați țara de reședință, nu aveți nevoie de Cardul de Sănătate European pentru a primi asistență medicală. Trebuie să vă înregistrați cu formularul UE S1, pe care îl puteți obține prin intermediul furnizorului de asigurări.

Cardul este destinat să acopere asistența medicală urgentă pentru boli sau accidente, dar acoperă și agravarea bolilor cronice, cum ar fi astmul, bolile cardiace, cancerul etc.

Dacă călătoriți în timpul sarcinii, CEASS / TSE acoperă tratamentele necesare, inclusiv în timpul nașterii în străinătate în UE. Cu toate acestea, dacă intenționați să nașteți într-o altă țară, trebuie să solicitați o autorizație în acest sens.

Cardul European de Sănătate. Ce este și cum intri în posesia CEASS?


Dorim să vă oferim acces exclusiv și imediat la cele mai bune informații.

Abonează-te la blog prin email.

Urmărește DiasporaMadrid.com pe Telegram şi Google News!

Vei primi notificări prin email sau direct pe telefon când vor fi publicate articole noi.

Lasă un comentariu


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.