Testul PCR negativ este obligatoriu de prezentat la îmbarcare

Diaspora Madrid

Testul PCR negativ este obligatoriu de prezentat la îmbarcare. Categorii exceptate de la izolare

Actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic, hotararea nr. 6, la imbarcare avion sau autocar, Romania, Testul PCR negativ este obligatoriu

Testul PCR negativ este obligatoriu de prezentat la îmbarcare. Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina la intrarea în România, a fost actualizată, potrivit unei noi hotărâri adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU).

Testul PCR negativ este obligatoriu de prezentat la îmbarcarea în avion sau autocar, pentru cei care vin din statele incluse pe lista galbenă, iar carantina se reduce la 10 zile. Excepție face Marea Britanie şi Irlanda de Nord.

Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre intră în vigoare, pentru ţările/zonele/teritoriile aflate pe lista aprobată prin HCNSU nr. 6 din 04.02.2021 şi care se regăsesc şi în lista prevăzută la art. 1, începând cu data de 13.02.2021, ora 00.00.

Vezi și:

Hotărârea nr.6 din 04.02.2021: De când intră în vigoare obligaţia prezentării unui test COVID-19 negativ pentru a intra în România?

Pentru ţările nou intrate pe lista aprobată prin prezenta hotărâre, măsurile se aplică începând cu data de 15.02.2021, ora 00.00

Noua listă publicată de CNSU pentru care testul PCR negativ este obligatoriu, cuprinde următoare țări și zone:

 • Spania
 • Republica Moldova
 • Serbia
 • Ungaria
 • Portugalia
 • Italia
 • Germania
 • Olanda
 • Belgia
 • Polonia
 • Israel
 • Muntenegru
 • Insulele Turks și Caicos
 • Andorra
 • Cehia
 • Monaco
 • Belarus
 • Austria
 • Irlanda
 • Elveția
 • Liechtenstein
 • Cipru
 • San Marino
 • Slovenia
 • Gibraltar
 • Guernsey
 • Saint Lucia
 • Croația
 • Liban
 • Letonia
 • Estonia
 • Statele Unite ale Americii
 • Slovacia
 • Emiratele Arabe Unite
 • Saint Vincent și Grenadine
 • Marea Britanie
 • Aruba
 • Albania
 • Seychelles
 • Bahrain
 • Franța
 • Sint Maarten
 • Malta
 • Suedia
 • Puerto Rico
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Panama
 • Maldive
 • Brazilia
 • Insulele Falkland
 • Eswatini
 • Chile
 • Peru
 • Columbia
 • Argentina
 • Kosovo
 • Kuweit
 • Uruguay
 • Bolivia
 • Botswana
 • Macedonia de Nord
 • French Polynesia
 • Georgia
 • Malaezia
 • Qatar
 • Africa de Sud.

Sunt exceptate de la măsura carantinei persoanele care sosesc din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, cu excepţia celor ce sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19:

 • persoanele care sosesc în România din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat; dacă rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) şi prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2; efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul naţional
 • persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în ţară; fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului; bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în ţară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în ţară
 • persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la acesteia până la data intrării în România
 • copii cu vârsta mai mică sau egală de 3 (trei) ani.

Exceptarea de la măsura carantinei instituită pentru persoanele care sosesc din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, cu excepţia celor ce sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se aplică şi pentru:

 • persoanele care vin în România din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic dar care; înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări/zone/teritorii fără risc epidemiologic
 • conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum şi conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune; inclusiv locul conducătorului
 • conducătorii auto prevăzuţi la lit. b); care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă; indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu
 • membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituţiilor internaţionale; precum şi reprezentanţi ai României în organisme şi organizaţii internaţionale la care statul român este parte
 • piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar
 • personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă; prezintă autorităţilor competente “certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale”; al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020.

Ghid de Reîntoarcere pentru Diaspora 2021 – Reînnoire Acte, Repatriere Bunuri, Echivalare Studii și alte informații

 • personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc; cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19; pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova; precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate; care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi
 • angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate; în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional
 • reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional
 • persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă; service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională; transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate; dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale.

Sărbători legale în 2021. Vezi calendarul cu zilele libere din România

 • membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare; ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice; pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu; precum şi membrii familiilor acestora
 • angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării
 • elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României; care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării; fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare; sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea; organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori
 • membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României; în condiţiile legii, oficialii forurilor sportive internaţionale care organizează aceste competiţii, arbitrii delegaţi precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii.

Sărbători legale în Spania 2021, valabile pe întreg teritoriul național. Calendarul include Comunitățile Autonome

 • sportivii români, care îşi desfăşoară activitatea în alte state şi care sunt convocaţi la loturile naţionale pentru a reprezenta România la competiţii sportive organizate în condiţiile legii; membrii delegaţiilor sportive româneşti care se întorc în România de la competiţii sportive internaţionale; oficialii şi arbitrii români care au fost delegaţi la competiţiile internaţionale precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii
 • sportivii străini legitimaţi la cluburile din România care revin pe teritoriul ţării ca urmare a participării la o competiţie internaţională oficială a echipelor lor naţionale şi urmează a-şi relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimaţi, cu condiţia ca aceştia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România
 • persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în ţările membre ale UE
 • echipele de filmare care desfăşoară activităţi profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesităţii prezenţei în ţară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)
 • persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării
 • persoanele predate autorităţilor române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată
 • angajaţii/reprezentanţii operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum şi un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat.

Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru:

 • persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare contactului; fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data contactului
 • persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză şi pentru care autrecut cel puţin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data contactului direct.

Persoanele care sosesc în România din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. (1), cu excepţia celor care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; şi care intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieşi din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină; iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces; deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă); preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a.; poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

Testul trebuie să fie făcut în ultimele 48 de ore, spre deosebire de cele 72 de ore valabile pentru revenirea pentru o perioadă mai lungă, care impune şi carantina de 14 zile.

Surse: cnscbt.ro / agerpres.ro

Testul PCR negativ este obligatoriu de prezentat la îmbarcare. Categorii exceptate de la izolare


Dorim să vă oferim acces exclusiv și imediat la cele mai bune informații.

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog. Vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Abonează-te la blog prin email

[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=”false” button_on_newline=”false” custom_font_size=”16″ custom_border_radius=”0″ custom_border_weight=”1″ custom_padding=”15″ custom_spacing=”10″ submit_button_classes=”” email_field_classes=”” show_only_email_and_button=”true”]

Pe lângă rețelele de socializare precum gab.com, Facebook, Twitter, Instagram, tecunosc, VK și canalul nostru video YouTube.

Urmărește știrile DiasporaMadrid.com pe Telegram.

Lasă un comentariu

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.