Condițiile de călătorie a cetățenilor modoveni în Spania! Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe (inclusiv Republica Moldova) către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19.

ACTUALIZARE la 21/11/2020

Guvernul central spaniol a decretat, începând cu 26 octombrie 2020 –09 mai 2021, starea de urgență pe întreg teritoriul Spaniei. Comunitățile autonome pot decide închiderea perimetrală a regiunii sau limitarea intrărilor și a ieșirilor în fiecare regiune, precum și restricționarea circulației de la 23:00-00:00 și până la 6:00 (toque dequeda).

RESTRICȚII DE INTRARE(valabile începând cu data de 22 iulie –30 noiembrie 2020):

Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din țările terțe (inclusiv Republica Moldova) către Uniunea Europeană şi țările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19.

Autoritățile spaniole au luat decizia introducerii obligativității prezentării unui test negativ Covid-19 la intrarea pe teritoriul Spaniei, de către călătorii internaționali care provin din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat. Măsura va intra în vigoare începând cu 23 noiembrie 2020.

Republica Moldova se află printre statele cu risc epidemiologic ridicat, conform listei întocmite de autoritățile spaniole.

1) Testul PCR (în format digital sau pe hârtie) trebuie să fie redactat în limba spaniolă sau engleză, să cuprindă numele și prenumele călătorului, datele documentului de identitate național sau al pașaportului cu care se va legitima, data realizării testului, datele centrului/clinicii medical/e care a realizat testul și rezultatul negativ al testului.

2) Persoanele, anterior efectuării călătoriei, vor completa formularul privind starea de sănătate disponibil pe www.spth.gob.es sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH). Formularul va cuprinde inclusiv o rubrică privind rezultatul testului PCR Covid-19.

Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul de destinație/punctele de control ale frontierei.

În situația în care, formularul nu a fost completat electronic, acesta poate fi prezentat pe suport de hârtie înainte de îmbarcare, însoțit de documentul original care să certifice efectuarea testului PCR. Persoanele care tranzitează teritoriul spaniol nu sunt obligate să prezinte un test PCR.

Sărbători legale în Spania valabile pe întreg teritoriul național – Calendar 2020

3) Persoanele care intră pe teritoriul Spaniei (pe cale aeriană, maritimă sau terestră),vor fi supuse controalelor de sănătate, care includ preluarea temperaturii și controlul vizual. Temperatura limită acceptată este până la 37,5 ° C.

4) Autoritățile spaniole își rezervă dreptul de a efectuateste de diagnosticare la aeroport pasagerilor care, după efectuarea controalelor de temperatură, vizuale sau documentare, se determină că există suspiciunea infectării cu Covid-19.

5) ATENŢIE! Agențiile de turism, operatorii turistici, companiile aerieneşi maritime trebuie să informeze pasagerii, anterior procurării biletelor, despre necesitatea deținerii formularul privind starea de sănătate şi a testului PCR. Totodată, pasagerilor asupra cărora va exista suspiciunea infectării cu Covid-19, va fi solicitat un test repetat, în 48 de ore de la sosire.

În cazul persoanele care urmare controalelor de sănătate vor prezenta simptome de Covid-19 se va acționa conform protocoalele de alerta sanitară în vigoare. Lista ţărilor sau zonelor de risc stabilite în Anexa II( https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf ), vor fi revizuite la fiecare 15 zile şi actualizarea acesteia va fi publicată pe site-ul: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în Spania)

 • rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;
 • titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;
 • transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;
 • străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale; militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;
 • studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;
 • muncitorii migrați de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță;inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;
 • persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;
 • persoanele care pot dovedi cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;
 • muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);
 • rezidenților următoarelor țări: Australia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore;Coreea de Sud, Thailanda, Uruguay, China; precum și celor din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze și Regiunea Administrativă Specială Macao a Republicii Populare Chineze.

SE INTERZICE intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care NU se regăsesc în lista de mai sus.

Se va refuza intrarea, din motive de sănătate publică, oricărei persoane originare dintr-o țară terță; chiar dacă ar putea face parte din categoriile menționate mai sus; în momentul în care autoritățile sanitare decid că persoana nu întrunește condițiile de control sanitar pentru COVID 19; stabilite de către Ministerul Sănătății.

De asemenea, cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie de urgență ce vizează accidente; decese sau alte circumstanțe care pot pune în pericol viața sau sănătatea; pot apela la telefonul de urgență al Ambasadei RM din Madrid: +34664598545. La acest număr nu se fac programări și nu sunt oferite consultații privind serviciile consulare.

Sursa: https://mfa.gov.md

Condițiile de călătorie a cetățenilor modoveni în Spania!


Dorim să vă oferim acces exclusiv și imediat la cele mai bune informații.

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog. Vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Abonează-te la blog prin email

Pe lângă rețelele de socializare precum gab.com, Facebook, Twitter, Instagram, tecunosc, VK și canalul nostru video YouTube.

Urmărește știrile DiasporaMadrid.com pe Telegram.