Condițiile de călătorie a cetățenilor modoveni în Spania! Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe (inclusiv Republica Moldova) către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19.

ACTUALIZARE la 01/05/2021

Călătoriile din țările terțe pe teritoriul spaniol, începând cu 22 iulie 2020 până la data de 31 mai 2021, sunt PERMISE doar pentru următoarele categorii de persoane:

 • rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;
 • titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;
 • profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;
 • transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;
 • străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale; militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;
 • studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;
 • muncitorii migrați de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;
 • persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;
 • persoanele care călătoresc din motive de forță majoră sau a căror intrare este permisă din motive umanitare, documentate corespunzător;
 • rezidenților următoarelor țări: Australia, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore, Coreea de Sud, Thailanda, China; precum și celor din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze și Regiunea Administrativă Specială Macao a Republicii Populare Chineze.

Sărbători legale în Spania 2021, valabile pe întreg teritoriul național. Calendarul include Comunitățile Autonome

Se va refuza intrarea, din motive de sănătate publică, oricărei persoane originare dintr-o țară terță, chiar dacă ar putea face parte din categoriile menționate mai sus, în momentul în care autoritățile sanitare decid că persoana nu întrunește condițiile de control sanitar pentru COVID 19, stabilite de către Ministerul Sănătății.

Atenție! Completare din 01 mai 2021 (ordinul INT/420/2021 din 29.04.2021). Cu referire la persoanele care sosesc la oricare aeroport din Regatul Spaniei, fie cu sau fără escale intermediare, din aeroporturile situate în tarile terțe, ce sunt supuse carantinei prin ordinul Ministerului Sănătății, în perioada de vigoare a ordinului respectiv, se vor aplica excepții doar pentru prevederile de la literele d); e) și i). Excepție făcând doar rezidenții din Spania și Andora sau cetățenii spanioli cu soțul/ soția sau concubinul/ concubina ce sunt înregistrați în registrul public spaniol. Precum și ascendenții și descendenții lor, care sunt la întreținerea acestora si care călătoresc pentru a se reuni.

SE INTERZICE intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care NU se regăsesc în lista de mai sus, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice.

Autoritățile spaniole au luat decizia introducerii obligativității prezentării unui test negativ Covid-19 la intrarea pe teritoriul Spaniei, de către călătorii internaționali care provin din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat. Măsura a intrat în vigoare începând cu 23 noiembrie 2020.

Republica Moldova se află printre statele cu risc epidemiologic ridicat, conform listei întocmite de autoritățile spaniole.

 • Începând cu 23 noiembrie 2020, toți acei pasageri care provin dintr-o țară / zonă de risc în legătură cu coronavirusul SARS-CoV-2, trebuie să prezinte un certificat cu rezultatul PCR NEGATIV pentru a intra în Spania (RT-PCR al COVID-19), efectuat în termen de 72 de ore înainte de sosirea în Spania.
  • Începând cu 10 decembrie 2020, TMA (teste de amplificare mediate prin transcripție) a fost încorporat ca test de diagnostic acceptat împreună cu PCR, precum și alte teste bazate pe tehnici moleculare echivalente, cum ar fi RT- LAMP (Amplificare izotermă mediată prin buclă cu transcriptază inversă). În plus, de la aceeași dată, copiii cu vârsta sub 6 ani sunt scutiți de a efectua teste active de diagnosticare a infecțiilor pentru SARS-CoV-2, pentru a intra în Spania.
  • Acest certificat sau document justificativ trebuie să fie originalul, acesta va fi scris în spaniolă, engleză; franceză sau germană și poate fi prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic. Dacă nu este posibil să îl obțineți în aceste limbi, documentul justificativ trebuie să fie însoțit de o traducere în spaniolă, efectuată de un organism oficial.
  • Documentul va conține, cel puțin, următoarele informații: numele călătorului, pașaportul sau numărul de identitate; data testului, datele de identificare și de contact ale centrului care efectuează analiza, tehnica utilizată și rezultatul testului negativ. Numărul personal de identificare (pașaport / DNI) pe care îl utilizați pentru a efectua QR trebuie să fie același care apare pe certificatul negativ PCR / TMA.

Vezi și:

Procedurile privind obţinerea permisului de rezidenţă de către cetățenii străini în Spania

 • Persoanele, anterior efectuării călătoriei, vor completa formularul privind starea de sănătate disponibil pe www.spth.gob.es; sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH). Formularul va cuprinde inclusiv o rubrică privind rezultatul testului PCR Covid-19. Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul de destinație/punctele de control ale frontierei. În situația în care, formularul nu a fost completat electronic, acesta poate fi prezentat pe suport de hârtie înainte de îmbarcare, însoțit de documentul original care să certifice efectuarea testului PCR. Persoanele care tranzitează teritoriul spaniol nu sunt obligate să prezinte un test PCR
 • Persoanele care intră pe teritoriul Spaniei (pe cale aeriană, maritimă sau terestră); vor fi supuse controalelor de sănătate, care includ preluarea temperaturii și controlul vizual. Temperatura limită acceptată este până la 37,5 ° C.
 • Autoritățile spaniole își rezervă dreptul de a efectua teste de diagnosticare la aeroport pasagerilor care; după efectuarea controalelor de temperatură, vizuale sau documentare, se determină că există suspiciunea infectării cu Covid-19.
 • ATENŢIE! Agențiile de turism, operatorii turistici, companiile aeriene şi maritime trebuie să informeze pasagerii; anterior procurării biletelor, despre necesitatea deținerii formularul privind starea de sănătate şi a testului PCR. Totodată, pasagerilor asupra cărora va exista suspiciunea infectării cu Covid-19; va fi solicitat un test repetat, în 48 de ore de la sosire.

În cazul acelor persoane care în urma controalelor de sănătate vor prezenta simptome de Covid-19 se va acționa conform protocoalele de alerta sanitară în vigoare.

Lista ţărilor sau zonelor de risc stabilite, revizuite la fiecare 15 zile şi actualizarea acesteia publicată pe site-ul:  https://www.mscbs.gob.eshttps://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoIIpaises-yzonasderiesgo_entre26042021-y-09052021.pdf; https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

Informații despre controlul sanitar la punctele de intrare spaniole, consultați următorul link: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați întrebările și răspunsurile frecvente https://www.mscbs.gob.es

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf

Sursa: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Condițiile de călătorie a cetățenilor modoveni în Spania!


Dorim să vă oferim acces exclusiv și imediat la cele mai bune informații.

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog. Vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Abonează-te la blog prin email

[jetpack_subscription_form subscribe_placeholder=”Introdu adresa ta de email” show_subscribers_total=”false” button_on_newline=”false” submit_button_text=”Înregistrare” custom_font_size=”16px” custom_border_radius=”0″ custom_border_weight=”1″ custom_padding=”15″ custom_spacing=”10″ submit_button_classes=”” email_field_classes=”” show_only_email_and_button=”true”]

Pe lângă rețelele de socializare precum gab.com, Facebook, Twitter, Instagram, tecunosc, VK și canalul nostru video YouTube.

Urmărește știrile DiasporaMadrid.com pe Telegram.